BeeBold ondersteunt MKB-maakbedrijven met PIT

59

Met hun nieuwe bureau BeeBold zorgen Frank Westervoorde en Peter Lassche ervoor dat de informatievoorziening de processen bij MKB-bedrijven in de maakindustrie op de juiste wijze ondersteunt. De basis van hun vernieuwende aanpak is het zelfontwikkelde model PIT (Processen, Informatievoorziening en Techniek).

Binnen bedrijven ontbreekt het volgens het duo, vaak onbewust, aan goede en actuele informatie over de eigen processen. Daardoor kunnen op cruciale momenten verkeerde besluiten worden genomen door het management.  “ERP-systemen worden vaak als tovermiddel beschouwd in dit soort situaties, maar in de praktijk bieden ze vaak onvoldoende inzicht”, aldus Westervoorde en Lassche. “PIT zorgt ervoor dat de informatievoorziening de processen op de juiste wijze ondersteunt. Bedrijven krijgen meer inzicht en helderheid en zijn hierdoor  ‘in control’.”

“We kunnen met PIT bedrijven gestructureerd ondersteunen”, zegt Frank Westervoorde: “Het proces, de informatie uit dat proces en de techniek om die processen te beheersen en te verbeteren. In dat spectrum en in die volgorde adviseren wij.”

Snelheid en flexibiliteit
Essentiële vraagstukken in de maakindustrie zijn: grip op de doorlooptijd van orders (kunnen we op tijd leveren?) en wat verdien ik aan het product? Het probleem voor het management om de juiste antwoorden hierop te formuleren, is het ontbreken van de juiste informatie op het juiste moment. Peter Lassche: “Marktontwikkelingen volgen zich steeds sneller op en klanten worden veeleisender. Dat vergt van bedrijven snelheid en flexibiliteit om hierin mee te kunnen gaan. Waar men zich vroeger kon baseren op een vaste werkwijze, moeten aanpassingen nu snel doorgevoerd kunnen worden. De informatievoorziening die daarbij hoort, is daarin niet mee ontwikkeld. Dat wreekt zich wanneer in het management analyses worden gemaakt of belangrijke besluiten moeten worden genomen. Dan wil je namelijk wel weten wat de feitelijke en actuele situatie is.”

Kleine aanpassingen
Binnen het PIT-model vindt eerst de analyse plaats van de processen en informatievoorziening, van waaruit de nodige aanpassingen en de juiste meetpunten worden bepaald. De processen en informatievoorziening moeten bijdragen aan de doelen van het bedrijf. Westervoorde: “Bedrijven denken vaak dat investering in een nieuw systeem noodzakelijk is. Dat is een misvatting. Vaak kan al worden volstaan met kleine aanpassingen om de juiste informatie te verkrijgen.”

BeeBold biedt ondersteuning bij het begeleiden van deze veranderingen in de vorm van projectmanagement. Daarnaast biedt het bureau ook coaching, opleidingen en interim-management aan.

Facebook Comments