3D-scanmachine geeft Goudsmit optimaal inzicht

0

Goudsmit Magnetic Supplies in Waalre heeft sinds kort de beschikking over een 3D optische scanmachine en een handheld XRF Analyzer. Deze bieden  afnemers een toegevoegde waarde op gebied van materiaaleigenschappen, – afmeting en gedrag van een permanente magneet in een bepaalde omgeving of assemblage.

Uit de driedimensionale meetgegevens van de GOM Atos scanner blijkt bijvoorbeeld waar matrijzen of andere tools aangepast dienen te worden. In tegenstelling tot het meten van losse coördinaten, zoals voorheen met een traditionele statische CMM machine plaats vond, wordt de volledige geometrie en basisvorm van een object nauwkeurig vastgelegd  in een compacte Polygoon mesh. Daardoor kan het bedrijf veel meer gegevens opslaan die relevant zijn voor zowel henzelf als haar klanten.

3D optische scanmachine
Door het in de GOM Atos gescande beeld over de CAD file te leggen kan het bedrijf in één oogopslag zien waar matrijzen of andere tools aangepast dienen te worden. Een kleurenpresentatie, labels en doorsnedes geven  de eventuele gebreken weer op de scan. Deze weergaven zijn niet alleen duidelijker -geen lange tabellen meer- maar ook exacter doordat het gehele product in beeld gebracht wordt. Bovendien kunnen eventuele assemblage problemen  vóór montage en massaproductie aan het licht komen, aangezien de te ontwikkelen producten softwarematig in elkaar te schuiven zijn. Bijkomend voordeel is dat de meettijd vier maal korter is dan voorheen. Dit versnelt het keuringsproces en levert een toename in waardevolle data. Dit biedt  de mogelijkheid om al tijdens het ontwikkelingstraject met klanten in gesprek te raken.

Handheld XRF Analyzer
De onlangs in gebruik genomen ElementCheck handheld XRF Analyzer stelt het bedrijf in staat een spectrummeting ten behoeve van materiaalanalyse uit te voeren met behulp van elektromagnetische straling. XRF, oftewel X-Ray Fluorescence Spectroscopy, is de verzamelnaam voor atoomspectroscopie. Een principe waarin een magneet wordt bestraald met röntgenstraling; deze straling schiet de  elektronen van de aanwezige elementen weg. Terugval van elektronen zendt energie uit. Deze laatste gemeten energie is typisch per element in de magneet en de hoeveelheid energie is een maatstaf voor de aanwezige concentratie.

De voordelen zijn evident: de QA/QC engineer verkrijgt de gewenste informatie binnen enkele seconden; het naar een extern laboratorium versturen van samples  ter analyse is namelijk overbodig. Dit alles gebeurt in eigen huis, zonder het product te hoeven beschadigen. Bovendien stelt de XRF Analyzer het bedrijf in staat  de kwaliteit op moleculair niveau te controleren en te waarborgen.

Kwaliteitsproces
De aanschaf van deze meetapparatuur biedt een  grotere toegevoegde waarde met betrekking tot  materiaaleigenschap- en materiaalafmeting analyse. Naast de in het bedrijf bestaande  apparatuur als een Permagraph,  een 3D coördinaten meetbank, een variëteit aan spoelen in combinatie met een elektronische fluxmeter en een eigen (de)magnetiseerbank verschaffen de 3D optische scanner alsmede de handheld XRF Analyzer klanten nieuwe waardevolle inzichten en een garantie voor het kwaliteitsproces in bijvoorbeeld de automotive industrie.

www.goudsmitmagnets.com