Digitale mijlpaal in staalbouwbranche

0

Onlangs zijn de eerste digitale berichten in de vorm van offertes en orders verstuurd tussen staalbouwer Hanse Staalbouw en staalleverancier Bressers Metaal. Bij de pilot ‘Digi(S)tale berichten’ werd gebruik gemaakt van de software van Inad en ConstruSteel. De digitale berichten zijn gebaseerd op de Sales en Etim standaarden van Ketenstandaard.

In de pilot is de optimale situatie nagebootst. Het proces is volledig digitaal afgehandeld; van hoeveelhedenbepaling met behulp van BIM, optimalisatie, offerte aanvraag tot en met digitale bevestiging van de order. Door informatie digitaal af te handelen hoeven geen orderregels te worden ingeklopt. Concrete resultaten voor iedereen die met Digi(S)tale berichten gaat werken zijn significante tijdswinst en geen fouten.

Middels de pilot is de basis gelegd voor meer Digi(S)tale berichten zoals facturen, afleverbonnen en opleverdocumenten. Zo wordt de staalsector voorbereid op ontwikkelingen vanuit wetgeving (kwaliteitsborging), maatschappelijke ontwikkelingen (duurzaam / circulair bouwen) en de noodzaak om als sector competitief te zijn en blijven. Het versturen van digitale berichten geeft ook kansen om processen en partnerships verder te optimaliseren. Denk aan ‘Just in time’ levering in kleine batches, optimalisatie van voorraden en levering inclusief bewerkingen.

Digi(S)tale berichten is een initiatief van Bouwen met Staal in samenwerking met de Nederlandse Staalfederatie (SFN), Samenwerkende Nederlandse Staalbouw (SNS) en software leveranciers met als doel het digitaal samenwerken tussen partijen binnen de sector te faciliteren. Daarmee wordt de staalsector de gelegenheid geboden competitief te kunnen zijn en blijven.