Eén nieuw pensioen voor sectoren in techniek en metaal

Werknemers en werkgevers in de sectoren Metaal en Techniek en Metalektro zijn het eens over een nieuwe pensioenregeling voor de pensioenfondsen PMT en PME. Beide bedrijfstakken krijgen vanaf 2015 dezelfde pensioenregeling. Dat betekent één pensioenregeling voor 540.000 werknemers bij 34.000 ondernemingen. Voor het definitief goedkeuren van het principeakkoord vindt achterbanraadpleging plaats.

De nieuwe wet- en regelgeving van de overheid beperkt de toekomstige pensioenopbouw. Door in de technische sectoren over een groter deel van het inkomen pensioen te gaan opbouwen blijft het pensioen van werknemers met lage en middeninkomens toch op peil. Jongeren gaan meer pensioen opbouwen. Omdat werknemers in zware beroepen met bescheiden inkomens minder mogelijkheden hebben om zelf te sparen of langer door te werken, is de nieuwe regeling ook voor hen goed nieuws.
Jos Brocken, landelijk bestuurder FNV Metaal: “Eén pensioenregeling voor beide technieksectoren biedt veel voordelen. Wie in de techniek van baan wisselt, gaat regelmatig van de ene naar de andere sector. Als je pensioenregeling dan hetzelfde blijft, is dat wel zo prettig. Soms zijn er in een concern nog twee regelingen. Een obstakel in de arbeidsmobiliteit is daarmee verdwenen. Ook de uitvoeringsorganisatie is gebaat bij het wegnemen van allerlei verschillen tussen de pensioenregelingen in de techniek en metaal.”

Beperkte speelruimte, toch goede afspraken
Binnen de beperktere speelruimte hebben werkgevers en werknemers in de sectoren Metaal enTechniek en Metalektro de afgelopen periode onderhandeld over een nieuwe, gezamenlijke pensioenregeling. Er is lang gepraat om te zoeken naar een pensioen dat voor werknemers, gepensioneerden en werkgevers binnen de beperktere mogelijkheden toch het beste te bieden heeft. Een robuust en betaalbaar inkomen voor de oude dag met een stabiele premie. Vakbonden en werkgeversorganisaties in de technieksectoren zijn er nu uit. De nieuwe pensioenregeling voldoet vanzelfsprekend aan de gewijzigde wetgeving vanaf 2015.

Pensioenen op peil voor mensen met lage of modale inkomens
De komende vijf jaar gaat de franchise (het deel van het loon waarover geen pensioen wordt opgebouwd omdat men later ook een AOW-uitkering van de overheid ontvangt) stapsgewijs omlaag. In totaal wordt de franchise € 1.000 lager. Zonder deze wijziging zou de franchise echter met € 300 tot2 € 500 per jaar zijn gestegen.
Jos Brocken: “Dat betekent dat werknemers over een groter deel van het loon pensioen gaan opbouwen. Dat compenseert het effect van de beperking van de opbouw van 1,9% naar 1,875% zoals dat door de overheid is besloten. Vooral de lagere inkomens profiteren daarvan, maar ook de pensioenopbouw van mensen met het gemiddelde inkomen in de sectoren van € 35.000 blijft zoveel mogelijk op peil”.

Stabiele premie; werkgevers weten waar ze aan toe zijn
In de nieuwe pensioenregeling blijft de premie de komende vijf jaar stabiel. Bij PME blijft de premie op het huidige niveau. Bij PMT daalt de premie met ongeveer 0,25% van de loonsom (dat is 0,4% van de pensioengrondslag). Ron Follon, hoofdonderhandelaar van werkgeverskant: “Nu we de premie voor vijf jaar hebben kunnen vastzetten, weten werkgevers waar ze aan toe zijn. De komende jaren hoeven ze zich niet langer zorgen te maken over een stijging van de pensioenlasten, die een belangrijk onderdeel vormen van de totale loonkosten. In deze onstuimige economische omstandigheden is dat een hoofdbreken minder.“

Stabiele opbouw
Als de stabiele premie in enig jaar niet genoeg is voor een opbouw van 1,875%, dan wordt het opbouwpercentage in dat jaar verlaagd. Naar verwachting blijft er de komende jaren wat premie over, maar daarna kan de lage rekenrente ook leiden tot een premietekort en dus een lagere opbouw. Door premieoverschotten in een apart premiedepot vast te houden, kunnen deze aangewend worden om de pensioenopbouw in moeilijke jaren toch overeind te houden. Als het premiedepot voldoende gevuld is, kan het ook worden besteed aan een extra verhoging van de pensioenen van de werkende, premiebetalende deelnemers.

Lees hier de bijlage met meer informatie over de nieuwe pensioenregeling

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Personeel en Opleiding

PME verhoogt pensioenen met 3,26 procent

28-11 De premie van 27,98% blijft gelijk en de pensioenopbouw stijgt van 1,815% naar 1,875%…

Personeel en Opleiding

Financiële positie pensioenfonds PME verder versterkt

19-10 De actuele dekkingsgraad steeg van 113,5% eind juni naar 118,1% eind september. De stijgende…

Bedrijf en Economie

Dekkingsgraad van PME Pensioenfonds klimt gestaag omhoog

20-07 Een toename van het rendement in combinatie met een hogere marktrente is hiervan de…

Verspanen

Manufacturing Technology Conference helpt hightech- en maakindustrie verder te groeien

14-06 Zowel ASML als Thermo Fisher Scientific wil groeien. Hiervoor moet de efficiency van de…

3D

Safran gaat grote aluminium onderdelen 3D-printen met SLM

11-04 Safran is een internationale hoogtechnologische groep die actief is in de luchtvaart-, defensie- en…

3D

3D-printing creëert nieuwe mogelijkheden voor Seco Tools

23-03 Het ontwikkelen en vervaardigen van prototypes door middel van additive manufacturing (AM) wordt steeds…

Personeel en Opleiding

Metaalpensioenfondsen investeren nogmaals € 150 miljoen in start- en scale-ups

08-02 Er worden de komende jaren honderden miljoenen euro’s geïnvesteerd in Nederlandse snelgroeiende technologiebedrijven die…

3D

SLS geeft Schneider Eletric nieuwe productiemogelijkheden

23-01 De Schneider Electric Group is met meer dan 160.000 werknemers wereldwijd een van de…

Metaalnieuws inBeeld

19/10/2023

Besten Machines prominent aanwezig op de METAVAK 2023

17/10/2023

Galvano Metaal VrijMiPodcast - Personeelstekort, automatisering en digitalisering

10/07/2023

Galvano Metaal VrijMiPodcast - Nieuw pand: Wat zijn de toekomstplannen?

25/04/2023

Galvano Metaal Podcast - Meer betalen voor laser kwaliteit?