Fieldlab Smart Welding Factory krijgt ondersteuning

0

Het consortium van het Fieldlab Smart Welding Factory krijgt subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De subsidie wordt ingezet om onderzoek en ontwikkeling te kunnen uitvoeren naar het verder automatiseren van robotlassen. In totaal wordt ruim € 2 miljoen geïnvesteerd.

Het LAC is initiatiefnemer van dit project, dat als doel heeft om door middel van onderzoek en ontwikkeling kleine series en enkel stuks productie met lasrobots zonder afkeur te realiseren. Hiervoor wordt het Fieldlab ingezet. Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry-oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren. Ook versterken ze verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid op een specifiek Smart Industry thema.

Consortium
Bij het project Smart Welding Factory bundelen elf grote en kleine ondernemingen en onderwijsinstellingen hun krachten. Zij ontwikkelen samen een procedé dat het robotlassen van kleine series tot enkel stuks efficiënter, goedkoper en beter maakt. Door tijdrovende stappen te automatiseren en delen van processen samen te voegen. Dit verlaagt ook de kans op fouten en verkort de tijd waarin nieuwe producten op de markt kunnen worden gebracht.

Het LAC werkt in het kader van dit EFRO-project samen met de bedrijven Aebi Schmidt Nederland, Hoekman RVS, Pan-Oston, Stork Thermeq, Contour Covering Technology, Exerion Precision Technology en Wivé Techniek. Bij dit project zijn ook het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL), ROC van Twente/Techwise Twente en AT Techniekopleidingen aangesloten als kennis- en onderwijsinstellingen. Samen zijn ze al 2 jaar bezig in dit project, waarbij al diverse aansprekende resultaten zijn behaald.

Opening Fieldlab
Op 28 september ontvangt Smart Welding Factory de officiële Fieldlabstatus. Het LAC ziet dit als een erkenning ‘dat er samen met partners wordt gewerkt aan een nieuwe revolutie rond robotlassen’. Deze status en de subsidietoekenning gaat uiteraard gevierd worden met alle betrokkenen vanuit ondernemingen, onderwijs, onderzoek en overheid die het Fieldlab Smart Welding Factory tot een succes hebben weten te maken.

OP-Oost 2014-2020
De subsidie is toegekend vanuit OP-Oost. Dit is een subsidieprogramma voor bedrijven en kennisinstellingen in Overijssel en Gelderland. Het valt onder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het doel van OP-Oost is dat bedrijven meer omzet kunnen halen uit nieuwe producten. Afgelopen voorjaar konden ondernemers in de maakindustrie bij OP-Oost projectvoorstellen indienen die inspelen op Smart Industries. Er werden zes voorstellen ingediend. Hiervan gaan er nu vier van start, waaronder het Fieldlab Smart Welding Factory. Met het project worden de concurrentiekracht en het innovatief vermogen van de regionale maakindustrie versterkt en wordt er een impuls gegeven aan het beleid van de provincies om Oost Nederland op de kaart te zetten als hét centrum in Europa voor onderzoek naar en ontwikkeling van robotlassen.