Grootschalig onderzoek naar Het Nieuwe Heffen

0

Wat is de samenhang tussen rijstijl, energieverbruik, productiviteit en veiligheid bij de inzet van intern transportmaterieel? Om op deze vraag wetenschappelijk antwoord te geven is tijdens het Nederlands Kampioenschap Intern Transport medio juni een grootschalig onderzoek gehouden.

De uitkomsten van dit onderzoek, uitgevoerd door branche-organisatie BMWT en Erasmus Universiteit Rotterdam,worden momenteel verwerkt. Ze dienen als standaard voor nieuw te ontwikkelen hef- en magazijntrucktrainingen volgens Het Nieuwe Heffen (HNH). Het gaat hierbij niet alleen om de basistraining, maar ook om opfristrainingen, het samenstellen van informatiemateriaal rondom Het Nieuwe Heffen en de opbouw van een register van HNH-gecertificeerde trainers.

Wat is het nieuwe heffen?
Het Nieuwe Heffen richt zich op energiezuinig rijden met heftrucks op dezelfde manier als Het Nieuwe Rijden voor vracht/personenauto’s en Het Nieuwe Draaien op bouwmachines. Uitgangspunt hierbij is de stelling dat de chauffeur een belangrijke rol speelt als het gaat om energiezuinigheid. Het rijgedrag van de heftruckchauffeurs onderling verschilt sterk. Ervaring leert dat hier wel 10% of meer tussen kan zitten. Dit betekent dat een energie-efficiënte heftruckinzet – bij gelijkblijvend productieniveau – 10% minder energie gebruikt.

Gelijke omstandigheden
Om wetenschappelijk te onderbouwen hoeveel Het Nieuwe Heffen oplevert en te zien wat de relatie is tussen werkhouding, energieverbruik, productiviteit en veiligheid, zijn tijdens het NKIT bij DHL Supply Chain/Ricoh in Bergen op Zoom in totaal 85 chauffeurs nauwkeurig gevolgd en is hun energieverbruik tijdens de opdrachten gemeten. De deelnemers moesten twee verschillende werkcylci rijden met een random verstrekte instructie voor een specifieke ‘mind set’, bijvoorbeeld energiezuinig of juist productief.
Bij het unieke onderzoek was een grote groep mensen betrokken. Naast de 85 hef-/magazijntruck chauffeurs ook 12 BMWT-trainers voor het beoordelen van de werkkwaliteit, 7 medewerkers GNB Industrial Power voor de energiemetingen, 9 studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam en 3 medewerkers van de BMWT. Voor zover is na te gaan is een vergelijkbaar onderzoek wereldwijd nog nooit eerder gehouden. De mogelijkheid om vele chauffeurs onder gelijkwaardige omstandigheden met dezelfde trucks te bekijken is daarbij uniek.
De activiteiten van Het Nieuwe Heffen zullen zich richten op de volgende producten: HNH trainingsmateriaal gericht op startkwalificatie, HNH trainingsmateriaal gericht op opfrissen, periodieke HNH-informatie gericht op het instandhouden van de HNH-attitude bij gecertificeerde HNH-Drivers.