Hulp bij keuze ERP-systeem

0

De adviseurs van IPL hebben in de periode oktober 2019 – februari 2020 28 ERP-systemen geëvalueerd. Het resultaat is een meer dan 200 pagina’s tellend boek en een selectietool op erp-portal.nl.

ERP-systemen zijn heden ten dage niet meer weg te denken uit de productie en de groothandel. Een bedrijf kiest slechts eens in de 7–10 jaar een nieuw systeem. De markt van systemen en leveranciers is complex en dynamisch. Systemen kunnen steeds meer, maar er zijn nog steeds relevante verschillen, in specialisatie, functionaliteit, beschikbaarheid in de cloud en de leverancier(s) die het implementeren. De vraag is dan ook: hoe maak je de juiste keuze? Als hulpmiddel bij het beantwoorden van deze vraag biedt IPL nu weer een actueel inzicht. Het onafhankelijke bedrijfskundig adviesbureau voor productie- en groothandelsbedrijven kan ook assisteren bij de selectie en implementatie van een ERP-systeem.

Selectietool

De evaluatie van de 28 ERP-systemen is gedaan aan de hand van een diepgaande vragenlijst. In deze vragenlijst vindt men enerzijds de belangrijkste eisen die vanuit productie- en groothandelsbedrijven kunnen worden gesteld en anderzijds de moderne mogelijkheden die door de systemen worden geboden. In een sessie met de leverancier zijn de antwoorden steekproefsgewijs gecontroleerd. Het resultaat is een boek en een selectietool. Hierin kunnen ondernemingen hun eisen specificeren en matchen met de mogelijkheden van de pakketten. Er is een eenvoudige gratis versie van de selectietool en een betaalde versie met uitgebreide mogelijkheden.