Kostenbesparing van ruim 20.000 euro per jaar in spuiterij

0

Door in de spuiterij van De Eekhoorn Dutch Furniture de vouwkarton filters te vervangen door Columbus filters, heeft Wiltec voor de meubelproducent een kostenbesparing weten te realiseren van ruim 20.000 euro per jaar.

De vouwkarton filters hadden een te korte standtijd, het verwisselen kostte veel tijd, het productieproces moest te vaak worden stilgelegd en de arbeidskosten voor het vervangen van de filters waren hoog. Columbus filters boden de oplossing en hiermee heeft Wiltec ook andere praktische problemen in één keer opgelost. Het resultaat: langere standtijden, sneller wisselen, minder arbeidskosten en meer productie-uren.

De vouwkarton filters moesten drie keer per dag worden verwisseld, waarbij drie personen een kwartier bezig waren. Inclusief de arbeidskosten en materialen kwam dit neer op een aanzienlijk bedrag. De Eekhoorn legde het probleem neer bij de filterexperts van Wiltec. Na een kritische analyse van de oude situatie en kijkend naar de productiewensen van De Eekhoorn, kwamen zij met  de oplossing: het vouwkarton vervangen door Columbus draadframe filters.

Verbeteringsprogramma
Het is niet de eerste keer dat de experts van Wiltec een flinke kostenreductie realiseren voor hun relaties. Wiltec levert en installeert niet alleen filters en spuitapparatuur, maar deelt de ruim 40 jaar expertise en ervaring met haar relaties, zodat zij er beter van worden. Een voorbeeld hiervan is, zoals in het geval van De Eekhoorn, het verbeteringsprogramma van Wiltec. Dat begint met een analyse van de huidige situatie, een kritische blik op de processen en het scannen van mogelijkheden ter verbetering. Bij het uitwerken van verbeteringen worden inschattingen gemaakt over de te verwachte resultaten. Na een testperiode worden de beste oplossingen in de praktijk ingezet. Uiteindelijk volgt een evaluatie om de werkelijke resultaten vast te stellen.