MKB-metaal groeit zonder versnelling

Het positieve slot van 2013 krijgt een vervolg in 2014. Er is wederom groei van het MKB-metaal, maar zonder de gewenste extra versnelling, zo blijkt uit de economische barometer van de Metaalunie over het eerste kwartaal van 2014. Het meest positieve deel van deze barometer zit in de verwachtingen. De deelnemers aan de peiling zien de toekomst zonnig tegemoet.

Ondernemers in het MKB-Metaal hebben gemiddeld weer meer mensen in dienst dan het vorige kwartaal. Dit geldt voor zowel vast als flexibel personeel. Voor specifiek personeel geldt dat men niet verwacht de beschikbare vacatures binnen een half jaar in te vullen. Een indicatie dat specialistisch technisch personeel niet ruim beschikbaar is.

De orderpositie is ten opzichte van het vorige kwartaal verbeterd. De verbetering ging echter minder hard. Datzelfde geldt voor de waardering van die orderpositie. De verwachtingen over de binnenlandse orderpositie voor het komende kwartaal zijn daarentegen in 5 jaar niet zo hoog geweest.

Export
Bedrijven met een buitenlandse orderpositie doen het weer stabiel goed. Na de lichte dip in het derde kwartaal van 2013 is de verwachting per saldo met 32% weer positief. Zowel de orderpositie (iets lager dan Q4), de waardering daarvan (iets hoger dan Q4) als de verwachtingen zijn weer op peil.

De forward load van opdrachten is weer wat gestegen, van 7,9 naar 8,2 weken. De huidige forward load past in de trend van steeds kortere doorlooptijden en het vaker in kleine series produceren. Er zijn grote verschillen waar te nemen in de subgroepen binnen het MKB-Metaal. Zo hebben de mechanisatiebedrijven een forward load van 3,4 weken en staalconstructie bedrijven 11,2.

Voor het eerst sinds midden 2011 zijn per saldo de prijzen niet verlaagd. Bij 15% van de bedrijven deelnemend aan de Barometer zijn de prijzen gestegen, bij 14% zijn de prijzen gedaald. De waardering van het bedrijfsresultaat is nagenoeg gelijk aan Q4 van 2014. Wel is er een flinke stijging van de verwachting over het komende kwartaal. Net als het bedrijfsresultaat is ook de winstgevendheid op het zelfde niveau als Q4 van 2013. 18% van de bedrijven lijdt verlies, 58% maakt winst.

Investeringsverwachting
Het enige negatieve cijfer in deze barometer is de investeringsverwachting, – 15%. In het MKB-metaal is deze al snel negatief. Ervaring leert dat er pas een positieve verwachting is wanneer de groei echt versnelt. De stand van het MKB-metaal (vergelijk tabel) staat dan minimaal op 35% positief. Daar zijn we nu echter nog niet. Gezien de huidige stand is een negatieve verwachting (nog niet of minder investeren) niet vreemd, het geeft aan dat het vertrouwen nog niet volledig terug is en dat de aantrekkende economie nog broos is.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

MKB-metaal breekt met traditioneel slecht derde kwartaal

23-10 Het MKB-metaal heeft een goed derde kwartaal achter de rug. Dat blijkt uit de…

Bedrijf en Economie

Industrie gaat mooie zomer tegemoet

02-06 De groei van de industrie in Nederland zet nog steeds door. Met een score…

Bedrijf en Economie

Versnelling in MKB-metaal blijft uit, maar verwachtingen stijgen

30-04 Het goede economische nieuws waarop we bijna dagelijks getrakteerd worden, is nog niet terug…

Geen categorie

Industrie blijft op volle kracht draaien

02-03 De productie van de Nederlandse industrie is ook in februari weer behoorlijk gestegen, maar…

Bedrijf en Economie

Komende maanden aanvullende investeringen in industrie

05-01 Veel industriële bedrijven gaan hun capaciteit uitbreiden en dat zal de komende maanden tot…

Bedrijf en Economie

Productiegroei metaal trekt licht aan in 2015

19-12 De productie in de metaalbewerking zal in 2015 een beperkte groei kennen van 1…

Bedrijf en Economie

CBS: Industrie positiever over 2015

24-11 Voor 2015 verwachten ondernemers in de industrie een toename van hun investeringen met 15…

Bedrijf en Economie

Opmars producerende industrie blijft aanhouden

03-11 De Nederlandse productiesector heeft in oktober een sterke prestatie neergezet met de hoogste PMI…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV