Nieuwe accountmanager Metaal bij Troostwijk Auctions ziet volop kansen

0

Starten midden in de coronacrisis. Dat overkwam Ruben Vogel toen hij op 1 mei als accountmanager Metaal bij Troostwijk Auctions begon. Inwerken op afstand en je collega’s en opdrachtgevers voor het eerst online ontmoeten. Ruben benutte die periode om zich goed in de markt te verdiepen. Nu er weer ruimte is voor persoonlijke benadering en afspraken op locatie merkt hij dat hij daardoor een voorsprong heeft.

“Als je je goed in de trends en de ontwikkelingen verdiept”, zegt hij, “zie je dat er veel kansen liggen voor ondernemers in de metaalsector. Juist in deze uitdagende tijd. Ondernemers worden onder druk creatief en zoeken naar andere wegen om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Nederlandse bedrijven weten elkaar ook weer te vinden. Dat zien wij bijvoorbeeld in de toename van het aantal veilingen en het aantal aanbieders en kopers.”

Investeren en desinvesteren

Het veilen van overtollige materialen en machines kan snel cash genereren waarmee een financiële buffer kan worden opgebouwd. Daarmee kan de financiële positie van het bedrijf verbeterd worden. Maar er kan ook mee geïnvesteerd worden in nieuwere, efficiëntere machines waarmee sneller, schoner én goedkoper geproduceerd kan worden. Beide opties kunnen, afhankelijk van de situatie, in deze lastige periode verstandig zijn. Verkopen en kopen via een online veiling is daarbij een goede methode om snel te schakelen. Binnen acht weken zijn machines van eigenaar gewisseld, heeft de verkoper zijn geld en kan de koper gebruik maken van de extra productiecapaciteit.

Ruben Vogel is sinds 1 mei accountmanager Metaal bij Troostwijk Auctions: “Juist in deze uitdagende tijd liggen er veel kansen voor ondernemers in de metaalsector.”
Ruben Vogel is sinds 1 mei accountmanager Metaal bij Troostwijk Auctions: “Juist in deze uitdagende tijd liggen er veel kansen voor ondernemers in de metaalsector.”

Prijzen gebruikte machines

Bij Troostwijk Auctions zien ze de vraag naar gebruikte machines toenemen, vooral omdat levertijden van nieuwe machines vertraging oplopen en sommige onderdelen slecht beschikbaar zijn. Gebruikte machines zijn daarbij ook nog eens goedkoper en dat komt in deze onrustige tijden goed uit. “Vrijwel overal zien we dat er hogere prijzen gerealiseerd worden dan normaal”, zegt Ruben. “In de metaalsector blijven de prijzen echter stabiel. Wel is er meer vraag naar gebruikte machines, ook uit Nederland, maar omdat er ook meer aanbod is blijven vraag en aanbod goed in evenwicht. Dat is goed nieuws voor kopers én verkopers, want je hebt niets aan te veel vraag of te veel aanbod. In het eerste geval heb je te hoge prijzen en in het andere geval te lage opbrengsten. Bij ons is het ‘business as usual’ en realiseren we nette marktconforme prijzen voor alle partijen. Ook het aandeel machines dat naar het buitenland gaat blijft stabiel, Nederland neemt nog steeds 40% van de aankopen voor haar rekening.”

Kapitaalvernietiging

Er zijn veel oorzaken te noemen waardoor machines overtollig worden. “Steeds meer bedrijven denken na over fusie, overname of bedrijfsbeëindiging en daarnaast gaat de automatisering van machineparken, ondanks de crisis, door. In die situaties wordt vaak actief gekeken naar het verzilveren van de waarde van overgebleven machines. Maar”, vervolgt Ruben, “er zijn nog steeds bedrijven die overtollige machines gewoon laten staan, vooral bij de familiebedrijven komen we dat tegen. Zonde, want er staat verborgen waarde, met dat geld kun je hele nuttige dingen doen.”

Goed advies

Vrijwel overal is vraag naar, van CNC lascentra tot lasapparatuur. Ondernemers die voor de keuze staan om te investeren of te desinvesteren, om welke reden dan ook, doen er verstandig aan zich goed te laten adviseren over de waarde van de machines, voorraden en overige apparatuur middels een taxatie. Het wordt dan makkelijker om te beslissen van welke machine afscheid genomen gaat worden en welke blijft staan. “Eén van mijn belangrijkste taken is om bij dit proces te adviseren”, zegt Ruben, “we kunnen met onze uitgebreide database goed inschatten waar veel vraag naar is en soms weten we dat er specifiek naar een bepaald soort machine wordt gezocht. Maar we kijken ook naar het totale machinepark. De ene keer is het verstandiger een nieuwer exemplaar dat niet volledig bezet is te verkopen en de andere keer om een ouder exemplaar juist te laten staan.”

“En”, vervolgt hij, “een taxatierapport helpt ondernemers bij het maken van keuzes en afwegingen. Op het gebied van waardering van bedrijfsactiva zijn verschillende partijen actief die hen daarbij onafhankelijk kunnen adviseren. TWA is er daar een van. Voordeel is dat zij voor hun advies gebruik kunnen maken van de enorme database van Troostwijk Auctions. Hun taxaties zijn daardoor betrouwbaar. Met deze waardering bepaalt de ondernemer vervolgens zelf wat hij met het advies doet. Ik hoop natuurlijk”, vervolgt Ruben, “dat iemand die goed geadviseerd is, later bij mij terugkomt met het verzoek om te gaan veilen. Want we zijn, zo blijkt uit onafhankelijke cijfers,  uiteindelijk toch de grootste veilingpartij in de metaalsector.”