Werkgelegenheid en scholingsuitgaven groeien weer

0

Na een aantal jaren van daling, is de werkgelegenheid in de metalektro in 2014 weer gegroeid. Ook zijn de scholingsuitgaven van de bedrijven voor het eerst sinds 2009 weer gestegen. De verwachtingen van bedrijven over de werkgelegenheidsontwikkeling in de komende jaren zijn eveneens positief. Dit blijkt uit het rapport Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2014.

Het optimisme van de bedrijven kwam ook tot uiting in het omzetten van een deel van de tijdelijke contracten in vaste contracten in de tweede helft van 2014.
De positieve werkgelegenheidsverwachtingen van de metalektrobedrijven gelden zowel voor grote bedrijven als voor het midden- en kleinbedrijf. Dat het niet bij positieve verwachtingen blijft, blijkt uit de meest recente Werkgelegenheidsbarometer die het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht in april heeft gehouden. Hieruit blijkt dat de werkgelegenheid bij de metalektrobedrijven in het eerste kwartaal van 2015 verder is toegenomen en dat de verwachtingen van de bedrijven voor het tweede kwartaal wederom positief zijn.

Stijgende eisen aan personeel
Uit het rapport blijkt ook dat de snelle technologische ontwikkelingen in de sector en de toenemende samenwerkingen van bedrijven in ketens en netwerken, gepaard gaan met alsmaar stijgende eisen aan het personeel in de metalektro. Dit wordt ook wel de beweging naar een ‘smart industry’ genoemd. Hierdoor groeit de vraag naar hoger opgeleiden en mensen die breed inzetbaar zijn. Daarbij gaat het vooral om personeel dat naast vaktechnische kennis en vaardigheden ook beschikt over ‘soft skills’ zoals probleemoplossend vermogen, flexibiliteit en het kunnen nemen van initiatief. Hierdoor neemt het belang van het verder professionaliseren van het hr-beleid toe en groeit de rol van de hr-verantwoordelijke in de bedrijven.
Het onderzoek laat eveneens zien dat de bedrijven, ondanks een stijgende gemiddelde leeftijd van het personeel, steeds minder problemen verwachten om personeel te vervangen dat in de nabije toekomst met pensioen gaat. Een van de verklaringen hiervoor is dat de bedrijven steeds beter zijn ingesteld en voorbereid op de verwachte uitstroom van medewerkers en maatregelen nemen op het gebied van duurzame inzetbaarheid en tijdige vervanging.
Het onderzoek voor het rapport ‘Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2014’ is door het ROA uitgevoerd in opdracht van Stichting A+O Metalektro. De uitgave is te downloaden van de website van A+O Metalektro.