Bij fusies en verhuizingen wordt onnodig kapitaal vernietigd

0
26

Metaalbedrijven die samengaan en/of verhuizen naar een nieuwe productielocatie gooien regelmatig veel geld weg. Dat stelt Martijn van Schie, accountmanager bij Troostwijk Veilingen. “Vaak zie je dat bij een verhuizing of het samenvoegen van bedrijven oudere machines en gereedschappen achterblijven of ergens in een hoekje worden geparkeerd. Het opruimen daarvan vormt de sluitpost van het hele project. Soms is men al tevreden met ‘wat de gek ervoor geeft’ of worden de machines zelfs verschroot, omdat de oude locatie snel leeg moet. Niet doen”, zegt Van Schie. “Er is in binnen- en buitenland veel vraag naar gebruikte machines uit Nederland. En ze brengen vaak ook nog behoorlijk wat op.”

Komend jaar verwacht Van Schie in de metaalsector wederom nieuwe samenwerkingsverbanden en verhuizingen. De sector is gezond, al speelt gebrek aan goed geschoold personeel wel een rol. Met als gevolg een toename van automatisering en een zoektocht naar de meest efficiënte productiemethodes. Samengaan met andere bedrijven of verhuizen naar een nieuwe, modernere productielocatie ligt dan voor de hand. “Bij deze processen wordt vooral vóóruit gekeken: wat hebben we nodig in de nieuwe situatie, welke machines en gereedschappen passen daarin, wat hebben we al en wat moeten we nieuw aanschaffen?” Volgens Van Schie is voor het overtollig materieel weinig aandacht. Soms kan het ingeruild worden bij aanschaf van nieuwe producten. De opbrengst is dan echter veelal gering, omdat de leverancier zelden direct al een koper voor de verouderde machines heeft en daarom niet het hoogste biedt. Bovendien verkoopt hij natuurlijk sowieso liever nieuwe producten.

Kostenpost
Het afstoten van overtollige machines wordt vaak gezien als een kostenpost. Er moet tijd besteed worden aan verkoop of uithuizing en transport. Naar de eventuele marktwaarde van het product kijkt men zelden. En daar wringt volgens Van Schie de schoen. De waarde van gebruikte machines uit Nederland is vaak aanzienlijk. Het is dus zaak die waarde ook te verzilveren. Om te herinvesteren in nieuwe productiemethodes. Van Schie: “Online veilen is een uitstekende methode om een goede opbrengst te realiseren. Wij zien dagelijks wat machines waard zijn en geven vooraf een reële inschatting van de opbrengst. Bijkomend voordeel is de snelheid van het online veilingproces. Binnen acht weken is een veilingtraject compleet afgerond, zijn de gelden binnen en de machines professioneel ontmanteld en op transport gezet. Zo maak je van een kostenpost een aantrekkelijke inkomstenbron en lever je een, eventueel gehuurde, productielocatie snel schoon op.”

Grote internationale vraag
Troostwijk Veilingen heeft wereldwijd zo’n 75.000 klanten in de metaalsector. Met ruim 90 jaar ervaring als specialist in deze sector weet Troostwijk precies waar vraag naar is. “Ongeveer 30% van de aangeboden goederen belandt bij Nederlandse bedrijven en startende ondernemers”, legt Van Schie uit. “De overige 70% vindt zijn bestemming een stuk verder weg. Vaak buiten Europa, in landen als China en India. We zien dat kopers uit verre landen graag betalen voor machines uit Nederland. Dat is niet zo vreemd: de Nederlandse wetgeving is streng, de apparaten zijn meestal goed onderhouden en kunnen daarom nog jaren mee. Vaak is de opbrengst zelfs hoger dan verwacht. En, niet onbelangrijk, door de machines een productief tweede leven te geven, maken ze deel uit van de circulaire economie. Iets wat wij een warm hart toedragen.”

Asset management
Maar niet alleen bij een fusie, overname of verhuizing is online veilen interessant. 90% van de veilingen wordt juist voor kerngezonde bedrijven georganiseerd. Zij weten dat de tijdige verkoop van, verouderde, machines nog een mooi bedrag op kan leveren voor herinvestering. “Bij Troostwijk noemen we dat smart asset management”, zegt Van Schie. ”Je productiecapaciteit flexibel mee laten bewegen met de nieuwe technologische ontwikkelingen. En met vraag en aanbod. Dat kan beide door online veilen een vast onderdeel te maken van je financiële management. Niet alleen door je -verouderde of overbodige- machines zelf te veilen maar juist ook om gebruikte machines te kopen wanneer je snel extra productiecapaciteit nodig hebt of wilt starten met de productie van een nieuw product. Zonder al te hoge investeringen en lange wachttijden heb je dan snel de beschikking over de juiste machine(s).”

Bij fusies en verhuizingen wordt onnodig kapitaal vernietigd

Overal is een koper voor
Van een oude kolomboor tot een geavanceerde CNC-bewerkingsmachine: elk object is bij Troostwijk welkom om geveild te worden; ook handgereedschappen en werkplaatsinventaris. “We bieden een complete inventaris in losse kavels aan”, legt Van Schie uit.” De losse producten (kavels) brengen in totaal meer op, dan wanneer je ze als één gezamenlijke kavel verkoopt. De koper is vaak niet in alle materialen geïnteresseerd; hij wil enkel veel betalen voor de specifieke machine die hij nodig heeft. Vaak ook organiseren we combinatieveilingen. Voor mensen die maar een machine willen verkopen, regelen we een specifieke veiling waar we al deze eenlingen in een goede mix samenbrengen. Daardoor ontstaat een veiling die interessant is voor een breed, internationaal koperspubliek. Wij brengen vraag en aanbod internationaal samen. De ervaring leert dat er voor elke kavel een koper is die het product graag nog een tweede leven biedt en daar ook een reëel bedrag voor wil betalen.”