Cornelissen opgebloeid na overname

425

Cornelissen Metaaltechniek in Rhenen, dat begin 2016 is overgenomen door de toeleveranciers Ales Metaaltechniek, Erba Plaatbewerking en Vlastuin Group, maakt door reorganisatie en upgrading een gezonde groei door. De snijfaciliteiten tot 6.000 mm, waarmee de toeleverancier een onderscheidende positie in de regio Zuid-Oost Utrecht inneemt, vormen daarvoor de basis.

Naast snijwerk voor derden, wordt ook een groot deel intern verder verwerkt op de constructieafdeling, waar Cornelissen MT complete samenstellingen maakt voor machinebouwers en constructiebedrijven in de utiliteitsbouw, infrastructuur, kraan- en voertuigindustrie, bruggenbouw, scheepsbouw en machine-installatiebouw.

Investeringen
Ales Metaaltechniek, Erba Plaatbewerking en Vlastuin Group namen gezamenlijk begin 2016 de activiteiten over, waarbij Dick de Leeuw van Ales Metaaltechniek sindsdien de directietaken voor zijn rekening neemt en de reorganisatie en upgrading van het bedrijf aanstuurt. De orderintake loopt via Peter Cornelissen: “Deze drie bedrijven leveren niet alleen een forse bijdrage aan een algehele upgrading van het bedrijf maar besteden ook werk aan ons uit. Het afgelopen jaar is alle winst teruggevloeid in het bedrijf, waardoor investeringen in onder meer logistiek, organisatie en ERP konden worden gedaan. Stapsgewijs is ook het machinepark aangevuld, onder meer met een 4 m lasersnijmachine (Trumpf  L4020), lasrookafzuiging, Sigmundtafels, digitale lasapparatuur en extra lasplekken. Resultaat is dat we efficiënter kunnen werken en het bedrijf naar een nul-situatie hebben gebracht en weer gezonde groei hebben gerealiseerd.”

Risico’s verkleind
Dick de Leeuw: “Cornelissen MT is een bedrijf met een hoge toegevoegde waarde en neemt met de combinatie van 6 x 2 m plaat- en buissnijden een unieke positie in op de markt. Dat heeft het afgelopen jaar ook weer nieuwe klanten opgeleverd. Met de aanwas van nieuwe klanten heeft Cornelissen nu een grotere spreiding aan klanten, waardoor de risico’s sterk konden worden verkleind. Met de aanschaf van een extra plaatlasersnijmachine is het bedrijf ook minder kwetsbaar wanneer één van de machines uitvalt. Ook  Ales MT heeft lasersnijwerk nu bij Cornelissen MT ondergebracht en kan zich daardoor beter focussen op machinebouw activiteiten.”

Clustervorming leidt tot groei
De vier bedrijven vormen nu met elkaar een cluster, waarbij Vlastuin zich richt op grotere series en eigen producten, Erba Plaatbewerking op kleine series staal en RVS en Cornelissen het cluster bedient met snij- en zetwerk in grote lengtes. Directeur-eigenaar Erwin van Soest van Erba Plaatbewerking ziet als grootste winstpunt dat de bedrijven nu geen concurrenten meer van elkaar zijn, maar als collega’s met elkaar samenwerken. “De vier bedrijven maken nu gebruik van elkaars specialisme. Met elkaar zijn we er beter van geworden en hebben we de marktpositie van Cornelissen MT verder uit kunnen bouwen.”

Facebook Comments