MAX-IMP van Rösler beperkt slijtage straalmachines

0

Rösler biedt met het gepatenteerde MAX-IMP een gloednieuw systeem aan om de slijtage van straalmachines te beperken. Hierdoor wordt de levensduur van straalinstallaties aanzienlijk verlengd.

Straalmachines zijn onvermijdelijk aan intense slijtage onderhevig. Dit kan productiestilstand, verlies van capaciteit, immense onderhoudskosten en evenredig hoog oplopende exploitatiekosten tot gevolg hebben. Leveranciers van straalinstallaties raden regelmatig preventieve inspecties aan om die kosten tot een minimum te kunnen beperken. Volgens Rösler, producent van automatische straalmachines, is de enige duurzame oplossing om het probleem bij de bron aan te pakken.
Dat gebeurt  met MAX-IMP (Maximum-Impulse). Hiermee wordt de positie van de hotspot in de straalkamer automatisch gecontroleerd. De ingebouwde meetsensor wordt pneumatisch bediend en toetst de grenzen van het straalbeeld. Het gemeten patroon wordt door een programmeerbare controller beoordeeld en deze geeft vervolgens het resultaat weer. Als het straalbeeld afwijkt van de gewenste hotspot wordt deze automatisch bijgesteld. Het analyseren en opnieuw instellen van het straalbeeld duurt maar enkele seconden.

De tijdrovende, manuele hotspot-positionering en handmatige inspecties worden hiermee tot een minimum beperkt. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor onderhouds- en inspectiekosten. De MAX-IMP analyseert het straalbeeld en stelt het bij terwijl de straalmachine in gebruik is. Dit betekent dat verkeerd ingestelde straalbeelden en de daarbij horende slijtage tot de verleden tijd behoren, terwijl eveneens de kortste procestijd wordt bereikt om het gewenste resultaat te bereiken.
Andere belangrijke kostenposten zijn onnodig hoog energie-, straalmiddel- en slijtonderdelenverbruik van de gebruikte apparatuur. Met behulp van Maximum-Impulse kunnen deze kosten aanzienlijk worden verminderd. Het verlagen van het energieverbruik levert een kostenbesparing van 10% tot 25% op, de slijtvastheid is tot 16 keer hoger en de kosten van mediaverbruik dalen met 30%. Straalinstallaties werken vele malen efficiënter en effectiever (77% hogere impact energie) met deze modificatie.
Rösler heeft een TuneUp programma ontwikkeld waarmee opmerkelijk geringe faalkosten en een continue kwaliteit wordt verzekerd. Rösler is zo overtuigd van eigen kunnen dat het  straalinstallaties optimaliseert met garantie op succes. Om die reden bieden zij momenteel het TuneUp programma aan met de garantie dat: als het resultaat niet bevalt de machine kosteloos kan worden teruggebracht in de originele staat.

Rösler Benelux,
Surface 2014 standnummer 327