Metaalunie: Vertrouwen nog niet terug

Het MKB-metaal is er niet aan ontkomen; de werkgelegenheid is ook in deze sector in het tweede kwartaal afgenomen. Daarnaast lijkt het gat tussen binnenland en export steeds groter te worden. De resultaten uit de tweede Economische Barometer van 2013 van Koninklijke Metaalunie bieden nog geen zicht op herstel.

Het economische herstel blijkt hardnekkig grillig. De vorige Barometer liet immers zien dat het ondernemersvertrouwen weer steeg. Dat kwam vooral door een stijgende waardering van de orderposities en een hogere verwachting van de komende kwartalen. Dat is het tweede kwartaal anders: de binnenlandse markt blijft kwakkelen en ondernemers die hun orderpositie als gunstig kwalificeren zijn nu in de minderheid. De gerealiseerde omzet van het afgelopen kwartaal was iets beter dan die van het eerste, maar toch lager dan verwacht. Daardoor is ook de verwachting voor het derde kwartaal omlaag gegaan.

Opnieuw is export de winnende factor in de Economische Barometer. Net als de afgelopen twee jaar ontwikkelt de buitenlandse markt zich substantieel beter dan de binnenlandse. Dit geldt voor de realisaties, de waardering van de orderportefeuille én de verwachtingen voor het derde kwartaal.

De ordervoorraad is gegroeid van 7,5 weken een halfjaar geleden, via 8,5 drie maanden geleden naar 9,1 weken nu. Dat is positief, maar het levert de metaalondernemers onder aan de streep te weinig op. Dit heeft voor een deel te maken met de nog steeds heersende prijsdruk. Het aantal bedrijven dat winst maakt is afgenomen van 53 naar 45%. Dit is een dieptepunt dat voor het laatst drie jaar geleden werd bereikt. Geen verrassing dus dat het aantal ondernemers met positieve verwachtingen afneemt.

Leerwerkplekken
De werkgelegenheid was de afgelopen anderhalf jaar stabiel in het MKB-metaal. Nu is er een afname. Bij de exporterende bedrijven – bedrijven die 10% of meer van hun omzet exporteren – is de werkgelegenheid gelijk gebleven. Slechts 23% van de bedrijven heeft tenminste één vacature openstaan. Een jaar geleden was dit nog 35%. Toch is het voor de toekomst van de metaalsector van groot belang dat bedrijven hun verantwoordelijkheid in de opleiding van vakmensen blijven nemen. Het is een afspraak voortkomend uit het Techniekpact. Hoewel veel ondernemers zich nu vooral focussen op de continuïteit van het bedrijf, verwacht (=intentie) toch 45% van de deelnemers aan de Barometer het komend jaar een stagiair aan te nemen. Metaalondernemers begrijpen het belang om stage- en leerwerkplekken beschikbaar te stel­len. Zo kunnen ze investeren in de toekomst van het eigen bedrijf én maatschappelijk betrokken zijn. Ze voelen de morele plicht om mede te zorgen voor aanwas voor de metaal en de continuïteit van de sector.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Meeste bedrijven in MKB-metaal kunnen gestegen kosten compenseren

08-08 Dat is een verbetering ten opzichte van het eerste kwartaal. Toen gaf nog 42%…

Bedrijf en Economie

Ruim 60% MKB-metaal worstelt met beschikbaarheid materialen

24-01 Meer dan 60% van de respondenten geeft aan dat zij te maken hebben met…

Personeel en Opleiding

Geen zicht op hervatting cao-overleg

13-12 De Metaalunie krijgt vragen van lidbedrijven die, vooruitlopend op een nieuwe cao, per 1…

Personeel en Opleiding

‘Ontwikkelingskansen in MKB-metaal gigantisch’

12-07 Om de bedrijven in het MKB-metaal zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn,…

Bedrijf en Economie

Gestaag herstel MKB-metaal ondanks tweede lockdown

13-01 Ruim drie kwartalen na het uitbreken van het coronavirus is bij veel ondernemers in…

Bedrijf en Economie

Omzet en orderportefeuille MKB-metaal zakken verder weg

30-04 Maar liefst 63% van de ondernemers in het MKB-metaal heeft als gevolg van de…

Bedrijf en Economie

MKB-metaal verwacht grootste klap na de zomer

14-04 Zeven op de tien bedrijven in het MKB-metaal verwacht voor de komende weken een…

Bedrijf en Economie

MKB-metaal nu al onder grote druk

26-03 86% van de MKB-metaalbedrijven verwacht nu of op korte termijn door de gevolgen van…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV