Nieuwe vakmensen voor metalen dak- en gevelbranche

0

De dertien leerlingen die in 2014 zijn gestart met de mbo-opleiding Monteur Metalen Gevels en Daken, hebben onlangs hun diploma ontvangen. De tweejarige opleiding is ontwikkeld door Dumebo DWS.

De branchevereniging voor de verwerkers van metalen gevels en daken heeft deze opleiding ontwikkeld zodat de jonge generatie het vakmanschap beheerst om een gebouw te voorzien van een kwalitatief goed dak en kwalitatief goede gevel. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van gebouwen, zoals verhoogde isolatiewaarden. Maar ook de technische ontwikkelingen van materialen geven de verwerkers van metalen daken en gevels betere mogelijkheden om een kwalitatief beter gebouw te maken. “De opleiding borgt het vakmanschap, levert een meerwaarde op voor zowel werkgever, werknemer als opdrachtgever en speelt in op vakkennis over de systemen van toeleveranciers en op innovaties”, aldus Ron den Toom, branchemanager Dumebo DWS, tijdens de diploma-uitreiking. “Goed opgeleide medewerkers met kennis van zaken, die beschikken over de juiste vaardigheden, zijn noodzakelijk om faalkosten te verminderen. De theoretische kwaliteit, zoals beschreven in de Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken, kan door deze vakmensen toegepast worden op de bouwplaats.”

Opleidingsprogramma
De opleiding is erkend door Kenteq, waarmee deze in de bouwkolom verankerd is en de deelnemer aan het einde het officiële mbo-diploma verwerft. Instroom voor deze opleiding is minimaal vmbo-niveau.
De mbo-vakopleiding, volgens het principe ‘werken en leren’, wordt gegeven in samenwerking met het Tech College van ROC Midden Nederland in Nieuwegein. Hier bevindt zich ook het eigen praktijkopleidingslokaal. De opleiding duurt circa anderhalf jaar, in 15 blokweken met een introductieblok waarin ook Basisveiligheid wordt gegeven. De deelnemers verwerven de benodigde vakkennis, zowel in theorie als praktijk, in lesmodules als materiaalkunde, tekening lezen, maatvoeringen, binnendoosconstructies, speciale gevels, bouwfysica (warmte-isolatie en vochthuishouding), statica (sterkte, stijfheid en stabiliteit), water- en winddichtheid en veiligheid op de bouwplaats. Alle lesstof is opgenomen in twee lesboeken, die later ook als naslagwerk gebruikt kunnen worden.