ROM’s goed voor 3 miljard aan investeringen

0

Meer dan 5.000 nieuwe arbeidsplaatsen en bijna €3 miljard aan investeringen in de regionale economie. Dat zijn de gezamenlijke resultaten uit 2018 van de zes regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s).

Afgelopen jaar hebben de BOM, LIOF, Oost NL, NOM, Impuls Zeeland en InnovationQuarter weer een belangrijke bijdrage geleverd aan de versterking van de innovatie- en concurrentiekracht in hun regio en in Nederland. Zestig procent van de bedrijven die afgelopen jaar venture capital wisten aan te trekken, deden dit mede dankzij een investering vanuit een regionaal ontwikkelingsfonds. Ook wisten de ROM’s maar liefst 137 buitenlandse bedrijven naar Nederland aan te trekken met als gevolg ruim 5.000 nieuwe en behouden arbeidsplaatsen.

Aanjager van innovatie
Het innovatieve MKB helpen bij hun innovaties is één van de kernactiviteiten van de ROM’s. Afgelopen jaar hebben ze gezamenlijk met meer dan 1.000 innovatieve MKB-bedrijven gewerkt aan 419 innovatieprojecten en business cases met een financiële omvang van ruim € 120 mln. Naast individuele ondersteuning gaat het hierbij vooral om het vormen van consortia van bedrijven om gezamenlijk te werken aan innovatieve oplossingen op het gebied van onder meer gezondheid, duurzaamheid en veiligheid. Ook werken de ROM’s aan het realiseren van open-innovatiefaciliteiten, zoals Smart Industry Fieldlabs. Op deze wijze versterken de ROM’s dynamische ecosystemen in hun regio’s en vergroten ze hun economische en maatschappelijke impact. Bekijk hier de voornaamste resultaten van ROM’s in 2018.