Skills4Future van start bij Betech

0

Ondernemers uit de regionale metaalindustrie en onderwijsdeskundigen van NHL-Stenden hogeschool, Alfa College en Drenthe College hebben bij Betech in Hoogeveen de aftrap verricht voor een serie bijeenkomsten over digitalisering in de maakindustrie en de vernieuwing van bijpassende opleidingen.

Dat gebeurde in het kader van het project Skills4future. De bijeenkomst bij Betech was specifiek gericht op verspanende bedrijven. Voor de andere sectoren in de metaalindustrie volgen de komende maanden aparte bijeenkomsten. Het project wordt uitgevoerd onder de vleugels van de Dutch TechZone.

Betech digitaliseert
Betech is volop bezig met het digitaliseren van de hele productie en nam de collega ondernemers mee in wat digitalisering is en wat het voor het bedrijf betekent op het gebied van kennis, personeel, organisatie en kosten. Waar liggen de voordelen en kansen, wat zijn de valkuilen? En wat is de toekomst en gebeurt er wanneer je het niet doet? Daar werd uitgebreid over gesproken. Met het nu gestarte project willen ondernemers en technisch onderwijs in Zuid-Drenthe en Noordoost-Overijssel de opleidingen en kennisbehoefte in bedrijven nauwkeuriger afstemmen op de snelle ontwikkelingen in de praktijk. Hierbij gaat het om opleidingen voor zowel nieuwe medewerkers als voor het zittend personeel dat meegenomen moet worden in de digitalisering, automatisering en robotisering die bij veel bedrijven onontkoombaar is om concurrerend te blijven. Ook willen de verschillende partijen bedrijven en onderzoek en ontwikkeling via het hbo- en mbo-onderwijs en via Skills4Future sterker aan elkaar verbinden.

Betech is volop bezig met het digitaliseren van de productie en nam de collega ondernemers mee in wat digitalisering is en wat het voor het bedrijf betekent. (Foto Guido Hansman)