FNV stelt ultimatum na vastgelopen onderhandelingen

0
1218

FNV Metaal heeft na de vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao in de metalektro nu een definitief ultimatum gesteld, net als de overige vakbonden. Als de FME niet voor dinsdag 12 juni 12.00 uur ingaat op de eisen van de vakbond, komen er acties.

FNV Metaal ziet een bloeiende sector en klinkende winsten. Daarom eist FNV Metaal een loonstijging van 3,5% voor het komende jaar, met een minimumstijging van 1.000 euro. De bond wil vernieuwende afspraken maken die werknemers meer autonomie en zeggenschap geven over hun werk, hun werktijden, hun opleiding en ontwikkeling, zodat er volgens de vakbond meer balans komt tussen werk en privé. Ook is een generatiepact een eis, zodat de sector voor jongeren weer aantrekkelijk wordt, terwijl ouderen daardoor juist gezond de eindstreep kunnen halen. Daarnaast stelt de bond nog vele andere maatregelen voor die zorgen voor duurzame inzetbaarheid van de metaalwerkers. Tevens wil FNV Metaal een einde maken aan flexibilisering en de beloning en arbeidsvoorwaarden van vaste en tijdelijke medewerkers gelijkstellen.

FNV Metaal is ervan overtuigd dat een nieuwe cao met zeggenschap en zekerheid voor werknemers, zorgt voor een aantrekkelijke sector. De vakbond wil dit behalen met investeringen in ontwikkeling, vermindering van werkdruk, oog voor duurzame inzetbaarheid en verbinding tussen jong en oud door vernieuwende constructies. Verder moet er volgens de vakbond worden geïnvesteerd in vakmanschap, scholing, betere werkpatronen, brede inzetbaarheid en zeggenschap van mensen. “Alle 150.000 medewerkers in de metaal verdienen een goede cao, die op alle fronten voldoet”, zegt Petra Bolster, eerste onderhandelaar FNV Metaal. “Dat is goed voor hen, voor de sector en voor Nederland.”