Plaatwerkers Fritsie en Hans houden elkaar in de gaten

0

De jonge plaatwerker Fritsie en zijn ervaren collega Hans spelen de hoofdrol in een aardig animatiefilmpje dat deel uitmaakt van de campagne ‘Werkbuddies’. De campagne wordt als eerste in de metaal geïntroduceerd. Bekijk het filmpje hier.

Met deze campagne koppelen bedrijven één op één jonge onervaren nieuwkomers aan oudere, ervaren collega’s met als doel kennis en ervaring te delen en van elkaar te leren. Jongere werknemers zijn kwetsbaar voor arbeidsongevallen. Jongeren zijn door onervarenheid en soms jeugdige onbezonnenheid relatief vaker het slachtoffer dan oudere, meer ervaren werknemers. Oudere werknemers beschikken over veel praktijkervaring. Maar praten over veiligheid op de werkvloer is voor hen vaak ongewoon. Zij doen het werk immers altijd zo. Veiligheid op de werkvloer bespreekbaar maken en kennis met elkaar delen vanuit opleiding en praktijk is een bindmiddel om veilig gedrag geaccepteerd te krijgen en het aantal arbeidsongevallen te verminderen. Dat is het idee achter de nieuwe campagne Werkbuddies.

Net als bij zeer gevaarlijke beroepen gebeurt, bijvoorbeeld bij het duiken, koppelen bedrijven jonge onervaren nieuwkomers aan oudere, ervaren collega’s. Zo blijven ook kennis en kunde voor het bedrijf behouden in een tijd dat vakkundig personeel schaarser wordt en door vergrijzing de uitstroom van ervaren vakmensen verder zal toenemen. Het tijdig delen zorgt dat kennis en ervaring voor een bedrijf niet verloren gaan en dat is investeren in de toekomst.

‘Werkbuddies’ is ontwikkeld door VeiligheidNL (voorheen Consument en Veiligheid). Het veiligheidsinitiatief voor de metaalsector 5xbeter heeft een adviesrol vervuld bij de ontwikkeling van de Werkbuddies. Werkbuddies kan gebruikt worden in combinatie met de Aanpak Nieuwkomers van 5xbeter.