Verrassende draadvonkmodule in nieuwste versie Edgecam

0

ATS EdgeIT presenteert op METAVAK Edgecam 2016 R1. Deze nieuwste versie van het CAM-softwarepakket bevat tal van verbeteringen en nieuwe modules. De gebruikerservaring is verder verbeterd en één van de grootste verrassingen is het Smart draadvonken.

“Een nieuwe fase in de historie van Edgecam”, zo noemt Japer Verbunt de nieuwste versie, die per direct door Edgecam-gebruikers kan worden gedownload. De sales manager van ATS EdgeIT, dat Edgecam in de Benelux vertegenwoordigt, is vooral onder de indruk van de verbetering op het gebied van draadvonken.
Edgecam heeft namelijk aan de bestaande draadvonk cycli een slim gecombineerde 2- en 4-assige cyclus toegevoegd. Deze cyclus heeft de intelligentie om te besluiten wanneer het 4-assig of 2-assig draadvonken  moet toepassen. Verbunt legt uit: “Draadvonken doe je 2-assig of 4-assig. Beide hebben hun voor- en nadelen, maar het is niet altijd eenvoudig om vast stellen welke cyclus voor welke specifieke geometrie het best kan worden toegepast. Met deze nieuwe module van Edgecam kun je nu zo programmeren dat bepaalde delen van het programma 2-assig en andere delen 4-assig worden uitgevoerd. In een 3D contour zitten vaak rechte stukken die je makkelijk 2-assig kunt vonken. De nieuwe module zorgt ervoor dat dit dan ook gebeurt. Dat is wel bijzonder.”

Samen programmeren
In de nieuwe versie 2016 R1 is ook PartXplore heel volwassen geworden. Dit is een module waarmee collega’s onderling of met een klant kunnen samenwerken en overleggen  over bijvoorbeeld de maakbaarheid van een onderdeel. PartXplore beschikt nu over een heel geavanceerde viewer en is daarmee een ideaal gereedschap om onmiddellijk 3D CAD files te tonen en te evalueren zonder dat daarbij een originele CAD toepassing nodig is. De intuïtieve en makkelijk te gebruiken interface maakt het nieuwe en ervaren gebruikers mogelijk om elk type 2D/3D CAD file te onderzoeken en samen te werken aan maakbare modellen en verbeteringen aan te brengen, zonder dat tijd en materiaal hoeft te worden besteed aan het produceren van een echt prototpye. PartXplore beschikt over een groot assortiment notities, die aan een model kunnen worden gehangen, zodat ideeën, observaties, instructies en verzoeken om dingen te veranderen eenvoudig en snel kunnen worden gecommuniceerd.

Impellers frezen
Verbunt wijst ook nog even op MultiBlade Component, dat in de vorige versie Edgecam 2015 R2  al sterk was verbeterd  Hiermee kunnen kwalitatief hoogwaardige gereedschapsbanen worden gecreëerd (en gesimuleerd) voor het 5-assig bewerken van impellers.
“En verder bevat deze nieuwe versie tal van vaak kleine dingetjes die de gebruikerservaring verbeteren”, aldus Verbunt. “Vaak gaat het daarbij om zaken die door gebruikers van Edgecam zijn aangedragen. Deze zijn terug gestopt in de bewerkingscyclus. Een voorbeeld daarvan is de gecombineerde cyclusondersteuning voor voor- en nadraaien.”
Medewerkers van ATS EdgeIT zullen op METAVAK de nieuwste versie van Edgecam  graag toelichten.

ATS EdgeIT
Standnummer 137