Avond van de Maakindustrie wordt inspirerend en feestelijk

0
201

Op 7 maart wordt in de Jaarbeurs in Utrecht voor de eerste keer de Avond van de Maakindustrie gehouden. Het moet een inspirerende en feestelijke avond worden met als hoogtepunt de uitreiking van een aantal awards, waaronder de TechniShow Innovation Awards.

Nederland kent vele duizenden, vaak kleinere bedrijven die een essentieel onderdeel vormen van de Nederlandse maakindustrie. Bedrijven die innovatief zijn en in de keten van de Nederlandse industrie een onmisbare schakel zijn. Alhoewel geroemd en geprezen, verschijnen de individuele ondernemers zelden prominent in het nieuws. Ook zoeken ze zelf maar weinig de publiciteit.

Hoogste tijd om deze stille kracht van de Nederlandse economie in het zonnetje te zetten. Dat gaat gebeuren tijdens de Avond van de Maakindustrie. Een bijzondere avond in de Jaarbeurs in Utrecht waarop belangrijkste stakeholders in de MKB-maakindustrie, FPT-VIMAG en Metaalunie, in samenwerking met Jaarbeurs, de schijnwerpers zetten op hun leden.

Onderlinge verbondenheid
De Avond van de Maakindustrie vervult de behoefte aan een gezamenlijke feestavond voor de gehele branche. Omdat de maakindustrie bestaat uit verschillende bedrijven uit diverse sectoren, is gekozen om met deze avond zowel de diversiteit als de kracht van al die bedrijven en sectoren bij elkaar te tonen.

In de keten die de maakindustrie vormt, is elke schakel essentieel, daarom benadrukt deze avond ook de verbondenheid van de sectoren en de bedrijven onderling. Het is daarom ook dat de Federatie NRK zich heeft aangesloten bij dit initiatief. Het is niet voor niets dat deze Avond plaatsvindt vlak voor de twee voor de maakindustrie toonaangevende Nederlandse vakbeurzen TechniShow en ESEF van 20–23 maart in de Jaarbeurs in Utrecht. De avond is omlijst met muziek en een feestelijk diner.

Uitreiking Awards
Een belangrijk onderdeel van de avond is het uitreiken van de awards in de maakindustrie. Zo reikt Metaalunie haar Smart Manufacturing Award 2018 uit. Koninklijke Metaalunie stelt elk jaar een prijs ter beschikking aan een Metaalunielid dat zich met een actueel thema positief onderscheidt. Dit jaar is het thema ‘Smart Manufacturing’, oftewel slim produceren. Uit de negen in december gekozen districtswinnaars worden tijdens de Avond van de Maakindustrie eerst drie genomineerde bedrijven gekozen waarna vervolgens de winnaar van de Award wordt gekroond.

Ook worden tijdens de Avond van de Maakindustrie de TechniShow Innovation Awards 2018 uitgereikt. Met de TechniShow Innovation Awards beloont FPT-VIMAG díe innovaties die natuurlijk nieuw en onderscheidend zijn, maar daarnaast ook economische en/of maatschappelijke impact hebben.

Bovendien dragen de innovaties bij aan de ontwikkelingen rondom Smart Industry en maken zij slimmer en sneller ondernemen mogelijk. De TechniShow Innovation Awards maken duidelijk hoe uiteenlopend innovaties in de productietechnologie sector zijn en hoeveel impact zij kunnen hebben op de totale productieketen. De Award wordt uitgereikt voor drie categorieën.

Inspirerend en feestelijk
De uitreiking van de verschillende awards vormen de hoogtepunten van de Avond van de Maakindustrie en geven goed weer wat de essentie is van het evenement: inspirerend en feestelijk. De bedrijven uit de maakindustrie worden in de schijnwerpers gezet en laten zien hoe innovatief, succesvol en belangrijk ze voor de industrie zijn. Dat maakt de Avond van de Maakindustrie ook een graadmeter voor de Nederlandse maakindustrie.